Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn dưới đây để kiểm tra.

Please enter the code shown below

Thêm Hosting

Chọn từ một loạt các gói lưu trữ web

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Xem các gói

Chuyển tên miền của bạn cho chúng tôi

Chuyển ngay để gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

Transfer a domain

* Không bao gồm các TLD nhất định và các tên miền được gia hạn gần đây