Cloud Hosting

 • Dùng thử website sim số 2.0

  Miễn phí!
  • Đùng thử website 2.0 một tháng


  Đăng ký ngay
 • Giới hạn tài nguyên

  From 900,000/3 mo
  • 10

   Số lượng tiến trình làm việc trong 1 thời điểm

  • 60G

   Băng thông hàng tháng

  • 256M

   Sử dụng tối đa ram

  • 512M

   Sử dụng tối đa ram ảo

  • 10

   Tên miền phụ

  • 60 hit/ ms

   khả năng đáp ứng truy cập

  Đăng ký ngay
 • Không giới hạn tài nguyên

  From 3,000,000/3 mo
  • 100

   Số lượng tiến trình làm việc trong 1 thời điểm

  • Không giới hạn

   Băng thông hàng tháng

  • 1G

   Sử dụng tối đa ram

  • 2G

   Sử dụng tối đa ram ảo

  • 100

   Tên miền phụ

  • 200 hit/ ms

   khả năng đáp ứng truy cập

  Đăng ký ngay
 • Gói Max

  From 4,500,000/3 mo
  • không giới hạn

   Số lượng tiến trình làm việc trong 1 thời điểm

  • Không giới hạn

   Băng thông hàng tháng

  • 4G

   Sử dụng tối đa ram

  • 8G

   Sử dụng tối đa ram ảo

  • 500

   Tên miền phụ

  • 300 hit/ ms

   khả năng đáp ứng truy cập

  Đăng ký ngay
 • Gói Nolimit

  From 6,000,000/3 mo
  • không giới hạn

   Số lượng tiến trình làm việc trong 1 thời điểm

  • Không giới hạn

   Băng thông hàng tháng

  • Không giới hạn

   Sử dụng tối đa ram

  • không giới hạn

   Sử dụng tối đa ram ảo

  • 500

   Tên miền phụ

  • 800 hit/ ms

   khả năng đáp ứng truy cập

  Đăng ký ngay
 • Gói Max - Hệ thống 1.5

  From 6,000,000/3 mo
  • không giới hạn

   Số lượng tiến trình làm việc trong 1 thời điểm

  • Không giới hạn

   Băng thông hàng tháng

  • Không giới hạn

   Sử dụng tối đa ram

  • không giới hạn

   Sử dụng tối đa ram ảo

  • 500

   Tên miền phụ

  Đăng ký ngay