Chỗ đặt máy chủ

 

Chỗ đặt máy chủ - Colo

Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã hoặc sẽ tự đầu tư chi phí máy chủ. Dịch vụ này cho phép người thuê đặt máy chủ của mình trên trung tâm dữ liệu, sử dụng đường truyền mạng và triển khai các ứng dụng trên nền mạng Internet như các máy chủ thông thường.
STV hiện có nhiều máy chủ đặt tại các nhà cung cấp uy tín như: VDC, Viettel, FPT.

 

CL-100

 • BW trong nước: 100 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 3Mbps/1Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100 Mbps
 • Địa chỉ IP:1
Mỗi tháng
 

CL-300

 • BW trong nước: 300 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 3Mbps/1Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 1000 Mbps
 • Địa chỉ IP:1
Mỗi tháng