Chỗ đặt máy chủ

 

Chỗ đặt máy chủ - Colo

STV INC chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ dành cho các cá nhân, các doanh nghiệp và các tổ chức đã hoặc sẽ tự đầu tư chi phí máy chủ. Với dịch vụ này, người thuê sẽ được đặt máy chủ của mình trên trung tâm dữ liệu, đồng thời sử dụng đường truyền mạng và triển khai các ứng dụng trên nền mạng Internet như các máy chủ thông thường.
Hiện nay, STV có nhiều máy chủ đặt tại hầu hết các nhà cung cấp uy tín như Viettel, FPT,...
 

CL-100

 • BW trong nước: 100 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 3Mbps/1Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100 Mbps
 • Địa chỉ IP:1
Mỗi tháng
 

CL-300

 • BW trong nước: 300 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 3Mbps/1Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 1000 Mbps
 • Địa chỉ IP:1
Mỗi tháng