Máy chủ ảo - VPS

Cloud VPS Cao cấp

Ngoài dịch vụ thiết kế và phát triển website, STV INC còn hỗ trợ cung cấp máy chủ ảo VPS với 
- Cấu hình mạnh
- Độ băng thông lớn 
- Chất lượng dịch vụ vượt trội cùng công nghệ VMWarre ESXi
Tùy vào nhu cầu, điều kiện và mong muốn sử dụng mà người dùng có thể lựa chọn được cho mình một máy chủ phù hợp. 

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết Cloud VPS để người dùng có thể so sánh được rõ nhất và lụa chọn.

CLOUD S1
LINUX/WINDOWS

24 tháng -> 260.000đ/tháng
12 tháng -> 300.000đ/tháng
06 tháng -> 350.000đ/tháng

03 tháng -> 380.000đ/tháng
01 tháng -> 400.000đ/tháng

 • 6GHz / 2 vCore CPU E5-26xx
 • 12MB Cache
 • 1.5GB + 1.5GB Free RAM
 • 30GB SSD Enterprise
 • 1200 IOPs / 1 IP tĩnh
 • 100Mbps Internet trong nước
 • 6Mbps Internet quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 99.9% đảm bảo Uptime
CLOUD S3
LINUX/WINDOWS

24 tháng -> 600.000đ/tháng
12 tháng -> 640.000đ/tháng
06 tháng -> 680.000đ/tháng

03 tháng -> 700.000đ/tháng
01 tháng -> 900.000đ/tháng

 • 9GHz / 3 vCore CPU E5-26xx
 • 12MB Cache
 • 3GB + 3GB Free RAM
 • 70GB SSD Enterprise
 • 1600 IOPs / 1 IP tĩnh
 • 100Mbps Internet trong nước
 • 6Mbps Internet quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 99.9% đảm bảo Uptime
 
 
CLOUD S4
LINUX/WINDOWS

24 tháng -> 650.000đ/tháng
12 tháng -> 720.000đ/tháng
06 tháng -> 760.000đ/tháng

03 tháng -> 800.000đ/tháng
01 tháng -> 900.000đ/tháng

 • 9GHz / 3 vCore CPU E5-26xx
 • 12MB Cache
 • 4GB + 3GB Free RAM
 • 90GB SSD Enterprise
 • 1800 IOPs / 1 IP tĩnh
 • 100Mbps Internet trong nước
 • 6Mbps Internet quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 99.9% đảm bảo Uptime
CLOUD S6
LINUX/WINDOWS

24 tháng -> 900.000đ/tháng
12 tháng -> 1.000.000đ/tháng
06 tháng -> 1.100.000đ/tháng

03 tháng -> 1.200.000đ/tháng
01 tháng -> 1.300.000đ/tháng

 • 12GHz / 4 vCore CPU E5-26xx
 • 12MB Cache
 • 8GB + 4GB Free RAM
 • 120GB SSD Enterprise
 • 2500 IOPs / 1 IP tĩnh
 • 1Gbps Internet trong nước
 • 10Mbps Internet quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 99.9% đảm bảo Uptime
 
CLOUD S8
LINUX/WINDOWS

24 tháng -> 1.100.000đ/tháng
12 tháng -> 1.400.000đ/tháng
06 tháng -> 1.600.000đ/tháng

03 tháng -> 1.700.000đ/tháng
01 tháng -> 1.800.000đ/tháng

 • 18GHz / 6 vCore CPU E5-26xx
 • 12MB Cache
 • 12GB + 4GB Free RAM
 • 180GB SSD Enterprise
 • 3000 IOPs / 1 IP tĩnh
 • 1Gbps Internet trong nước
 • 10Mbps Internet quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 99.9% đảm bảo Uptime