Tối ưu seo website sim 2.0

Dịch vụ tối ưu website sim số đẹp của STVinc 

Sau khi hỗ trợ thiết kế và tối ưu seo cho khách hàng, STV INC cung cấp các gói dịch vụ tối ưu website phù hợp với điều kiện và nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp.

Basic

5.000.000

 • Meta Language
 • Tốc độ tải trang (Pagespeed Google)
 • Rediect Domain (www or non-www)
 • Sitemap.xml
 • Sitemap.html
 • Robots.txt
 • Google Analytics
 • Google Search Console (Google Webmaster Tool)
 • Breadcrumb
 • Trang báo lỗi 404
 • Thẻ Heading (H1-H6)
 • Thẻ Alt ảnh
 • Link External
 • Link lỗi
 • Blocking Factors (Flash, Iframe)
 • Phân bố các thẻ Nofollow
 • Tốc độ load trang (mobile)
 • Plugin Mạng xã hội
 • Module Tin mới nhất (option)
 • Module Tin xem nhiều nhất (option)
 • Module Tin liên quan (option)
 • Các vấn đề khác của website
Premium

18.000.000

 • Meta Language
 • Tốc độ tải trang (Pagespeed Google)
 • Rediect Domain (www or non-www)
 • Sitemap.xml
 • Sitemap.html
 • Robots.txt
 • Google Analytics
 • Google Search Console (Google Webmaster Tool)
 • Breadcrumb
 • Trang báo lỗi 404
 • Thẻ Heading (H1-H6)
 • Thẻ Alt ảnh
 • Link External
 • Link lỗi
 • Blocking Factors (Flash, Iframe)
 • Phân bố các thẻ Nofollow
 • Tốc độ load trang (mobile)
 • Plugin Mạng xã hội
 • Module Tin mới nhất (option)
 • Module Tin xem nhiều nhất (option)
 • Module Tin liên quan (option)
 • Các vấn đề khác của website
 • Chỉnh lại giao diện sau khi tối ưu seo